Club News
  • No News reported.

Distribution of Work books by Kharghar Midtown

Winter in New York
27 Nov, 2017

Beneficiaries : 3500

Cost : 2000000

President : Shailendra Waray

Rotarian Team : Ajay Khanna, Anamika Shrivastava, Arti Bhatia, Dattatray sulebhavekar, Dushyant Bachani, Hemant Athavale, Jayawant Tandel, Kamlesh Agarwal, Kamlesh Dhargalkar, Meenakshi Pritmani, Meera Mishra, Prafulchandra Shah, Prashant kalan, Pushkar Abhyankar, Rajesh Sharma, Ramesh pritmani, Ravindra Gadre, Rupom Mukherjee, Sagar Gundewar, Sameer Karavkar, Sanjay Dawar, Sapna Modi, Shailendra Waray, Shailesh Patel, Sham Phadnis, Shubhangi Malandkar, Srinivas Mantry, Sunil Bhatia, Supriya Sawant

Non Rotary Partner : Jeevan DeepPrakashan

Description :
Work books provided by Jeevan deep Prakashn were distributed to 16 different schools in and around kharghar and panvel

Images :